ЧИЖИКОВА.jpg

דר צ'יזיקובה יבגניה

רופאת ילדים, קינזיולוגית , הומאופתית, רפלקסולוגית.

מייסדת קורס - Kinesio-massage

מרצה בינלאומית בהוראת הקינזיולוגיה היישומית

מנהלת מרכז לימודי KinesiA

השתתפה בכנסים בינלאומיים בתחום קינזיולוגיה, שיקום והומאפתיה

1, 3, 4 לאפריל 2022

 

תראפיה וויסצראלית מנקודת זווית של הקינזיולוגיה הישומית

דיספונקציה של סרעפות - אבחון ואיזון

 

מרצה

דר' יבגניה צ'יזיקובה

מידע נוסף והרשמה 

52-8806048 , 03-5463029

הקורס כולל תירגול של המשתתפים אחד על השני ובנוי בצורה כזאות:

מעשי - 60%

תאורטי - 40%

תוכנית הקורס

- אנטומיה פונקציונלית של הסרעפות 

- דיספונקציה של הסרעפות 

     - לפי תבנית צעד

     - לפי תבנית נשימתית

     - לפי תבנית אופקית ואנחית 

- אבחון של חוסר איזון הסרעפות בעזרת בדיקת שרירים אסוציאטיביים

- אבחון חוסר איזון הסרעפות בעזרת קריטוריונים ברעיון והסתכלות

- שיטות לאיזון עצמי של הסערפות.

- איזון הסרעפות בעזרת יחסים רצועתיים (Ligament interlink)

- משמעות של דיספונקציות וויסצרליות והשפעתם על רכבות אנטומיות. רפלקס מיו-ווסצראלי. 

- בדיקת שרירים אסוציאטיביים עם ראות , לב, קיבה, כבד, כיס מרה, טחול, מעי גס, מעי דק, תוספתן, שלפוחית, אברי רבייה. 

77248116_1463152063847173_15515263898725
stab.jpg

 

- ייחודיות של הפרעות ברכבות אנטומיות המבוססות על בעיות וויסצראליות

- ייחודיות של רעיון סובייקטיבי והסתכלות בהפרעות של אברים פנימיים. 

- שיטות אבחון קינזיולוגיות

- קווים עקריים של מתח רצועתי בגובה של סרעפות שונות

- שיטות אבחון וטיפול בעיות רצועתיות 

     - שינוי במיקום של מרכז הכובד כללי

     - שינוי במיקום של מרכז הכובד אזורי

     - שינוי במיקום וצורה של התבור

- תרשים זרימה של טיפול בבעיות רצועתיות בסרעפות שונות

- טיפול בשסתומים שונים של מערכת העיכול

- משמעות של צלקות לאחר ניתוחים. אבחון וטיפול

נושאים להכנה לפני הקורס

1. דעת מבנה אנטומי של כל הרכבות האנטומיות לפי מיירס

2. לדעת פרטים על כל שריר בנפרד, מקומות חיבור, עצבוב ותפקיד ביומכני

3. אנטומיה של הסרעפת, רצפת האגן, מוצא עליון של בית החזה

4. VAGUS NERVE - אנטומיה

5. אנטומיה של אברים פנימיים 

    - טופוגרפיה

    - רצועות מחברות

לקבלת מידע נוסף והרשמה

052-8806048 אירינה

למידע נוסף והרשמה נא להתקשר
03-5463029
או למלא טופס הבא

Информация успешно отправлена!